top of page

INTERN REGLEMENT

 • Wat breng je mee?

  • Een hond.​

  • Een geschikte leiband.

  • Apporteervoorwerp ( geen voedsel ! )

  • Snoepjes ( eventueel als beloning, dus niet te groot. )

  • Enthousiasme en een goed humeur!

 • Prikbanden zijn verboden, ook omgedraaid !

 • Elke hond die de les volgt, is ingeënt.

 • Loopse teven blijven thuis. Ze brengen het hoofd van onze reutjes op hol!

 • Stampen of slaan van de hond is verboden! Dit wordt met uitsluiting bestraft.

 • Beschouw je hond als een goede vriend, werk je slechte luimen niet op hem uit.

 • Elke geleider is verantwoordelijk voor zijn hond, denk daarom aan je ( familiale) verzekering.

 • Maak voor de aanvang van de lessen gebruik van onze plasweides. Zowel op de plasweides als op het terrein wordt het hoopje door de geleider zelf opgeruimd. Hiervoor zijn schepjes en vuilbakken voorzien.

 • De honden blijven op de plasweides, de kantine en rond het terrein steeds aangelijnd.

 • Roken op de terreinen en in de kantine is verboden.

 • Een half uur voor de aanvang van de lessen en tijdens de duur van de lessen worden de terreinen enkel betreden in gezelschap van een instructeur.

 • De geleider die te laat komt, meldt zich eerst aan bij de lesgevende instructeur.

 • De hond begint en eindigt de les met dezelfde geleider. Een geleider mag maar met 1 hond per les werken.

 • Elke geleider volgt de les zoals die door de instructeur gegeven wordt. Het lessenprogramma volgt de regels van het gehoorzaamheidsprogramma, sectie 4B van de K.K.U.S.H..

 • De overgang naar een hogere klas gebeurt door middel van een overgangsproef, die afgenomen wordt door 2 instructeurs. Er zijn 2 maal per maand overgangsproeven: de laatste woensdag en zondag van de maand. De geleider mag slechts 1 maal per maand deelnemen aan deze proeven na goedkeuring van de instructeur van de desbetreffende klas.

 • De overgang gebeurt door de vaste geleider.

 • De minimum leeftijd van de geleider is 12 jaar. Het blijft echter een vereiste dat de geleider de hond meester is. Uitzonderingen kunnen in de bestuursraad besproken worden.

 • Het lidmaatschap wordt ieder jaar hernieuwd, in de maand van inschrijving. Vergeet niet het inentingsboekje mee te nemen!

 • Met goede wil, geduld, vertrouwen en belonen, bereik je het beste resultaat. Ook thuis moet getraind worden!

                                    Onze instructeurs zetten zich belangeloos in uit liefde voor de hond.

Intern reglement: Plan
bottom of page