top of page

OVERGANGSPROEVEN

PUPPY - KLAS NAAR  A - KLAS:

Tot de leeftijd van 6 maanden blijven we met onze pup in deze klas. Eens de pup 6 maanden oud is, gaat men over naar de A-klas zonder overgangsproef ( Gelieve dit zelf op te volgen en kenbaar te maken aan de lesgever).

De overgangen van A naar B-klas en van B naar C-klas gebeuren door overgangsproeven.

ALGEMENE REGELS:

De geleiders mogen tijdens de oefeningen de hond NIET aanraken.

Bij gebruik van voedsel tijdens de proeven, slaagt men NIET!

Agressie van hond en/of geleider zowel lichamelijk als verbaal wordt bestraft met 1 maand uitsluiting tot deelname aan overgangsproeven.

Men krijgt 2 herkansingen ( wel op 2 verschillende oefeningen), bij een herkansing slaagt men met de helft van de punten. Voor een plasje worden er 2 punten afgetrokken en voor een hoopje verlies je 3 punten. Wanneer de hond en geleider de helft van de totale punten behalen, slagen zij en moeten overgaan naar de hogere klas.

OVERGANGSPROEF A-KLAS NAAR B-KLAS:

Volgen aan de lijn - slalom ( 10 pnt )

De geleider gaat recht voor de honden door op een afstand van 1,5 m en komt in slalom terug met 7 punten onderweg en eindigt de oefening met de hond aan de voet. ( idem zoals brevet.)

Per 0,5 m dat de hond van de geleider weggaat - 1 pnt.

Gespannen lijn en rukken zijn niet toegelaten ( - 1 pnt per ruk en - 1 per 2 m gespannen lijn).

2 gratis bijbevelen, daarna - 1 pnt per bijbevel.

HOUDINGEN ( 10 pnt )

De geleider komt met zijn hond naar voor en zet de hond aan de voet.

Op teken van de instructeur geeft de geleider het bevel AF, daarna bevel ZIT.

1 bevel per houding, max. 2 bijbevelen per houding. Wijzen , bukken , enz … worden aanzien als bijbevel.

De hond MOET de houdingen aannemen en de geleider moet steeds terug in de staanhouding terugkomen.

Rukken met de lijn is een herkansing.

DOWN/liggen ( 10 pnt ) 

De hond moet op bevel 45 seconden, aangelijnd naast de geleider, blijven liggen.

Indien de hond van houding verandert, moet deze herkansen.

VASTE VOLGOEFENING ( 10 pnt )

Een parcour met rechte hoek wordt afgelegd, op het einde een keerbeweging en terug naar het beginpunt. De oefening eindigt met de hond aan de voet ( 30 m ).

Per 0,5 m dat de hond zich verwijderd - 1 pnt. 3 gratis bijbevelen, daarna -1pnt per bijbevel.

OPROEPEN VAN DE HOND ( 10 pnt )

De geleider gaat op 5 meter van de hond staan en roept hem enthousiast op.

Honden mogen eventueel halsband en leiband aanhouden, lange lijn is toegelaten maar men mag de hond niet binnentrekken.

De oefening begint als de hond zijn houding aanneemt.

De geleider mag de houding kiezen, als de houding van de hond verandert -1pnt.

De hond komt rechtstreeks naar de geleider toe ( puntenaftrek volgens de afgelegde weg.) Verlaat de hond de plaats van het oproepen krijgt men een herkansing. Men geeft 3 gratis bijbevelen.

APPORT ( 10 pnt )

Het voorwerp wordt minimum 5m weggeworpen, de hond mag mee vertrekken.

Het voorwerp moet tot min. 2 m teruggebracht worden, indien de hond faalt, krijgt men een herkansing. De geleider krijgt 3 gratis bijbevelen en mag onbeperkt achteruitgaan. De geleider mag zelf beslissen of hij/zij deze oefening vast of los doet.

VOORSTELLEN ( 5 pnt )

Tanden laten zien, hond laten rechtstaan en laten betasten door de instructeur. ( idem als brevet )

De geleider mag het hoofd van de hond vasthouden.

OVERGANGSPROEF B-KLAS NAAR C-KlAS:

Volgen aan de lijn - slalom ( 10 pnt )

De geleider gaat met de hond voor een rij honden door, maakt een halve draai linksom en komt in slalom terug en eindigt de oefening met de hond aan de voet.

Minimum 7 punten onderweg. ( idem als brevet ) Per 0,5 m dat de hond van de geleider weggaat - 1 pnt.

Gespannen lijn en rukken zijn niet toegelaten ( -1 pnt per ruk en -1 per 1m gespannen lijn) -1 pnt per bijbevel.

Houdingen ( 10 pnt )

De geleider komt met zijn hond naar voor en zet de hond aan de voet.

Op teken van de instructeur geeft de geleider het bevel AF,ZIT en daarna STA. 1 bevel per houding, voor de beginhouding krijgt men 2 gratis bijbevelen. Wijzen, bukken, enz... worden aanzien als bijbevel.

Bij geen beginhouding, verlies van alle punten.

DOWN/LIGGEN ( 10 pnt )

Op teken van de instructeur moet de hond gaan liggen, op het 2de teken gaat de geleider op 10 m van de hond staan. De hond moet 1min30 blijven liggen!!!

De hond mag max 1m vooruit sluipen, verandering van houding is een herkansing. Wanneer de hond voorbij die 1 m komt, verlies van alle punten. 2 gratis bijbevelen. De geleider moet blijven staan, de hond mag geen halsband of leiband aanhouden.

APPORT ( 15 pnt )

De geleider gooit het voorwerp 7 meter weg, de hondmoet blijven zitten. Op bevel vertrekt de hond, haalt de apport en brengt deze terug in zit. Geen zit -1pnt. Wanneer de hond voor bevel vertrekt -2pnt, wanneer geleider hond vasthoudt -2pnt.

Geen gratis bijbevelen, geleider mag 1 stap achteruit gaan. De hond brengt apport terug op 3m -1 pnt per meter, telkens apport valt -1pnt

De hond mag geen halsband of leiband aanhouden. Bij falen krijgt men een herkansing.

OPROEPEN VAN DE HOND ( 10 pnt )

Geleider laat hond achter in houding naar keuze en gaat op 10m van de hond staan. 

Op teken van de instructeur roept men de hond op in ZIT-VOOR ( moet binnen 0,5 m en 3 seconden blijven zitten.)

Oefening begint begint bij het aannemen van de houding.

Verandert de hond van houding -1pnt.

Honden moeten rechtstreeks naar de geleider komen.

GEEN halsband of leiband toegestaan.

Geleider krijgt geen gratis bijbevelen, wanneer de hond de baas achterna komt moet men herkansen.

VOORSTELLEN ( 5 pnt )

Tanden laten zien, hond laten rechtstaan en laten betasten door instructeur. ( idem als brevet )

De geleider mag het hoofd van de hond vasthouden.

VOLGEN IN VRIJHEID ( 10 pnt

Een parcour van 30m met 1 linkse hoek, keerbeweging en 1 rechtse hoek moet worden afgelegd.  Bij terugkomst op beginpunt/eindpunt moet de hond eindigen met een correcte voet.

Per 0,5m -1pnt, geleider krijgt 3 gratis bijbevelen, daarna -1pnt per bijbevel.

Volgt de hond -2pnt. Hond wordt volledig afgelijnd!

Houding lig op afstand ( 10 pnt )

De hond wordt in de houding zit achtergelaten en de geleider gaat op 5 meter staan.

De hond moet de lighouding aannemen anders herkansen.

3 gratis bijbevelen. De hond mag max. 1 meter vooruit komen. Bij verandering van houding tussen liggen en ophalen -1pnt.

Tot zover de overgangsproeven bij de Glabbeekse hondenschool.

Voor het behalen van brevet gehoorzaamheid en sociale test dient men zich in te schrijven op een officiële wedstrijd.

Lijsten van deze wedstrijden hangen in ons lokaal. De Glabbeekse hondenschool wenst u veel succes!

Overgangsproeven: Tekst
bottom of page